Zavedení palivového příplatku (BAF)

Vážení zákazníci,

vývoj cen benzínu a motorové nafty nás neustále nutí hledat úspory proto, abychom tento nepříznivý trend nemuseli promítat do koncových cen naších zákazníků. Přesto, že nárůst cen paliv od roku 2004 je více než 20%, absorbovali jsme veškeré výkyvy růstu cen paliv od roku 2004 do konce roku 2007 interními opatřeními bez vlivu na ceny služeb.

S platnosti od 1.3.2008 přistupujeme k zavedení Proměnného palivového příplatku, abychom alespoň částečně kompenzovali náklady na vysoké ceny motorových paliv. Stejně jako některé jiné kurýrní společnosti ceny služeb nezvyšujeme, k ceně služby, která je stabilní již několik let, promítáme pouze proměnnou cenu paliv již zmíněným Proměnným palivovým příplatkem.

Příplatek bude účtován odděleně od smluvní ceny a bude reflektovat pohyb cen motorové nafty v předcházejícím měsíci. Příplatek bude kalkulován dle níže uvedené tabulky a bude platný pro následující kalendářní měsíc. Základem kalkulace příplatku bude týdenní průměrná cena motorové nafty v posledním celém týdnu předcházejícího měsíce publikovaná Českým statistickým úřadem www.czso.cz/.

 

Váš eKuryr Team

Aktuální tabulka palivového příplatku:


Rok 2019
Výše paliv. příplatku
Cena motor. nafty dle ČSÚ

Prosinec
 
 
Listopad
 5,5%
31,71 Kč/l 
Říjen
 5,5%
 31,83 Kč/l
Září
 5,5%
 31,85 Kč/l
Srpen
 5,0%
 31,64 Kč/l
Červenec
 5,5%
 31,85 Kč/l
Červen
 5,5% 
 31,88 Kč/l 
Květen
 5,5%
 32,51 Kč/l
Duben
 5,0%
 31,68 Kč/l
Březen
 5,0%
 31,47 Kč/l
Únor
 5,0%
 31,00 Kč/l 
Leden
 5,0%
 31,00 Kč/l

Nafta v CZK/l - min
Nafta v CZK/l - max
Palivový příplatek

25.70 Kč
26.70 Kč
2.5%
26.71 Kč
27.70 Kč
3.0%
27.71 Kč
28.70 Kč
3.5%
28.71 Kč
29.70 Kč
4.0%
29.71 Kč
30.70 Kč
4.5%
30.71 Kč
31.70 Kč
5.0%
31.71 Kč
32.70 Kč
5.5%
32.71 Kč
33.70 Kč
6.0%
33.71 Kč
34.70 Kč
6.5%
34.71 Kč
35.70 Kč
6.0%
35.71 Kč
36.70 Kč
7.5%
36.71 Kč
37.70 Kč
7.0%
37.71 Kč
38.70 Kč
8.5%
38.71 Kč
39.70 Kč
9.0%
39.71 Kč
40.70 Kč
9.5%
40.71 Kč
41.70 Kč
10.0%