Ochrana dat a osobních údajů

Uživatel systému eKuryr poskytuje při registraci a objednání přepravních služeb své osobní nebo firemní údaje. eKuryr s.r.o., provozovatel www.ekuryr.cz, prohlašuje, že bude chránit tyto údaje před zneužitím a dodržovat práva a povinnosti při zpracování těchto údajů poskytnutých uživatelem.

Ochrana osobních údajů je pro nás důležitá a bereme ji velmi vážně. Dodržujeme jak Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. č. 127/2005 Sb., a nově od 25. května 2018 také Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, tak zvané „GDPR“.

GDPR se dotýká evropských i mimoevropských firem a služeb, které využívají online reklamy a zaznamenávají, jakým způsobem uživatelé v Evropském hospodářském prostoru (EHP) přistupují k jejich webům a aplikacím.

V momentě, kdy využíváte naše služby, musí být poskytnuty určité informace a souhlasy získané od koncových uživatelů v Evropské unii, kde zákon o ochraně údajů EU vyžaduje takové zveřejnění a souhlasy.

Zároveň jsme povinni vynaložit přiměřené úsilí k jasnému zveřejnění a získání souhlasu s jakýmkoli sběrem, sdílením a používáním dat, které se uskutečňuje na jakémkoli webu, aplikaci, e-mailové publikaci nebo jiném majetku v důsledku používání našich služeb a jsme povinni vynaložit přiměřené úsilí, abychom zajistili, že konečnému uživateli budou poskytnuty jasné a úplné informace o ukládání a přístupu k souborům cookie nebo dalším informacím o zařízení koncového uživatele a souhlasí s tím, že k takové činnosti dojde v souvislosti s produktem, ke kterému platí tato pravidla.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu, nebo do okamžiku odvolání souhlasu, nebo dokud to bude nezbytné v souvislosti s níže popsanými účely, nejdéle však po dobu pěti let. Před uplynutím tohoto období Vás naše společnost může kontaktovat za účelem obnovení souhlasu; bez jeho obnovení budou, pokud se nebude jednat o oprávněný zájem správce za účelem vylepšování kvality systému a poskytovaných služeb, Vaše osobní údaje trvale vymazány.

Pro výkon našich služeb provádíme sběr osobních údajů jak přímo od subjektu (vyplníte formulář, telefonicky, smluvně), tak automaticky. Všem případům se nyní budeme věnovat podrobně. Dozvíte se o právních důvodech zpracování, účelu zpracování i o možnostech, jakými dosáhnete na svá práva.

Pro podrobnosti si prosím pročtěte také zásady používání cookies.

Za veškeré záležitosti týkající se ochrany osobních údajů odpovídá jednatel firmy Martin Králik (Tel.: +420 241 080 251, e-mail: kralik@ekuryr.cz)

Jak dosáhnete na svá práva

  • máte právo získat přístup ke svým osobním údajům, tedy získat od správce nebo zpracovatele osobních údajů potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány; pokud ano, máte právo získat přístup k těmto údajům a dalším konkrétním informacím
  • máte právo na opravu svých zpracovávaných osobních údajů, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování můžete požadovat doplnění neúplných osobních údajů.
  • máte právo na výmaz osobních údajů v zákonem stanovených případech • máte právo na omezení zpracování osobních údajů v zákonem stanovených případech
  • můžete získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a můžete předat své osobní údaje jinému správci
  • kdykoli můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, čímž nebude dotčena zákonnost zpracování před tímto odvoláním
  • máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že správce či zpracovatel osobních údajů zpracovávají Vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušují Vaše práva.
  • ZVLÁŠTNÍ:
  • Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro účely přímého marketingu. Po vznesení námitky nebudou již Vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávány.

Jako správce osobních údajů eKuryr s.r.o., IČ: 25779711 se sídlem Michelská 12a/18, 140 00 Praha 4, provozující službu eKuryr, zpracováváme následující osobní údaje získané od subjektu:

  • jméno a příjmení, adresa – fakturační, dodací, trvalé bydliště, telefonní číslo, mobilní číslo, e-mailová adresa, IP adresa

za účelem

  • kontaktní informace, vznik smluvního vztahu, zajištění smluvních služeb, uživatelská podpora

Osobní údaje získané automaticky

Webový server http://www.ekuryr.cz/ automaticky zpracovává a ukládá údaje o návštěvě stránky. Tyto údaje jsou sbírány pomocí: logů www serveru a analytikou Google. Mezi automaticky sbírané údaje patří identifikace času, doba strávená na stránce, IP adresy, údaj o operačním systému a prohlížeči, geolokační informace na základě identifikace síťových údajů. Na základě těchto informací nelze identifikovat konkrétní osobu. Lze však, ve většině případů, identifikovat počítač, ze kterého bylo na webovou stránku přistupováno. Naše společnost využívá automaticky získané informace k vyhodnocení provozu webu a pro optimalizaci svých činností.

Údaje pro reklamní systémy

Společnost eKuryr s.r.o. nepoužívá žádný způsob agregace dat určený pro reklamní systémy, ani pro vlastní účely, ani pro účely třetích stran.

Sdílení a zveřejnění informací

Uživatel služeb eKuryr s.r.o.: doporučujeme chránit citlivé údaje uživatele. Poskytovatelé služeb, obchodní a jiní partneři: za účelem poskytování našich služeb našim jménem můžeme používat třetí osoby (ukládání dat, údržba, správa databází, analýza webu, způsoby plateb, zlepšování vlastností Stránek, subdodavatelé v oblasti přepravy a logistiky). Tyto třetí osoby mohou mít přístup k osobním údajům, avšak pouze v rozsahu k plnění těchto úkolů naším jménem.

Ukládání dat na počítač uživatele

Naše webové stránky http://www.ekuryr.cz/ ukládají data na počítač uživatele (tzv. Cookies), a při opětovné návštěvě stránek mohou tato data číst a měnit. Cookies mohou být základní (systémová) nutná pro provoz webu, ale také cookie třetích stran.

Více o problematice cookies (jaká data se ukládají a proč, jak to umožnit, jak tomu zabránit) se dozvíte na této stránce: cookies.

Změna nebo mazání vašich údajů

eKuryr s.r.o. zajišťuje zálohy uživatelských dat pro případ jejich ztráty. Uživatelé mohou prohlížet, aktualizovat, opravovat, obnovovat nebo mazat veškeré osobní údaje poskytnutá v rámci jejich registrace nebo prostřednictvím zákaznické podpory. Tyto zálohy jsou udržovány po dobu nezbytně nutnou pro provoz systému.

Zabezpečení osobních údajů

Přenos dat využívá výhradně zabezpečené webové stránky, s protokoly HTTPS, SSH, SFTP. Data jsou ukládána v privátním cloudu. Zabezpečený protokol zajišťuje, že data jsou v rámci přenosu šifrována a tím je zabráněno tomu, aby je bylo možné při zachycení komunikace zneužít.

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) je využíván především pro komunikaci webového prohlížeče s webovým serverem. Zajišťuje autentizaci, důvěrnost přenášených dat a jejich integritu. Pro používání HTTPS je třeba certifikát. Míra bezpečnosti závisí na chování uživatele, na implementaci protokolů ve webovém prohlížeči a webovém serveru, správné konfiguraci a na důvěryhodnosti certifikačních autorit. eKuryr s.r.o. využívá HTTPS standardně, ve spojení s TLS.

TLS (Transport Layer Security) je kryptografický protokol. Je bezpečnější než starší protokol SSL (Secure Sockets Layer). GetReady používá TLS standardně.

GDPR a bezpečnost dat

V případě porušení bezpečnosti dat musí správce dle GDPR toto porušení hlásit dozorovému orgánu pokud možno do 72 hodin. Součástí hlášení musí být mimo jiné i popis opatření, které správce přijal nebo navrhl k přijetí.

Cookies

V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a směrnicí Evropské unie č 2009/136/ES, Vás tímto informujeme, že naše webové stránky využívají pro svoji činnost tzv. cookies.

Co jsou Cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají na Váš počítač. Při další návštěvě stránky je prohlížeč rozpozná a pošle zpět serveru. Rozlišujeme dočasné tzv. relační cookies, které se smažou po restartování prohlížeče a trvalé cookies, které zůstanou uloženy na počítači. Relační cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů.

Trvalé cookies pomáhají počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku, neumožňují však jakkoliv identifikovat Vás osobně. Výhodou trvalých cookies je to, že umožňují přizpůsobit stránky Vašim zájmům a zabraňují opakovanému zobrazení stejné reklamy.

Naše společnost využívá tzv. trvalé cookies zejména k přihlašování na webové stránky. Dočasné cookies využíváme k efektivnějšímu porozumění užívání našich služeb uživatelem. Ve Vašem počítači můžete akceptování cookies zakázat a smazat, nicméně tak bude zároveň zamezeno plnému využití všech funkcí našich služeb. Některé cookies jsou nezbytné pro základní fungování webů.

Společnost eKuryr s.r.o. je registrována u Úřadu pro ochranu osobních dat.